Voorwaarden...

Waar moet men aan voldoen:

  • De bewoner beschikt over een eigen inkomen (uitkering of salaris) zodat hij/zij in staat is om zelfstandig te kunnen wonen
  • De bewoner heeft een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee de begeleiding gefinancierd wordt.
  • De bewoner heeft een vorm van dagbesteding buitenshuis ((vrijwilligers)werk, studie, enz.) of zijn medewerking verlenen aan het vinden van een dagbesteding.
  • De bewoner wil zo zelfstandig mogelijk wonen.
  • De bewoner en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) onderschrijven de doelstelling van "Stichting LAT". Zij staan achter de reeds genomen stappen en beslissingen door het ouderinitiatief. De wettelijk vertegenwoordiger(s) van de bewoner zijn bereid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van het wooninitiatief. Hiermee wordt bedoeld dat zij deelnemen aan de vergaderingen en participeren in de verschillende werkgroepen.
  • Iedere bewoner heeft een wettelijke vertegenwoordiger die deelneemt in en lid wordt van Stichting LAT.

Voldoet uw kind aan de voorwaarden en het bewonersprofiel en bent u geïnteresseerd en woonachtig in de regio Helmond, dan kunt u het best tel. contact met ons opnemen.

Stichting LAT, tel. 0610 406 701 (Harold van der Horst)

U kunt ook per e-mail reageren; info@stichtingLAT.nl