Werkgroepen

Als lid van Stichting LAT verbindt u zich tevens aan het bijwonnen van de vergaderingen en deelname in een of meerder werkgroepen.
Het creëren van woonvormen voor onze bijzondere kinderen vergt veel onderzoek en energie. We moeten ons op de hoogte houden van mogelijkheden, toekomstige (nieuwbouw)projecten en steeds veranderende omstandigheden. Hiertoe worden er o.a. gesprekken gevoerd met de gemeente, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders. Ook zal is het zoeken naar fondsen en subsidies een onderdeel van de werkzaamheden. Hiertoe zijn er diverse werkgroepen gevormd binnen onze stichting.

Werkgroep begeleiding
Zoekt o.a. aan de hand van de zorgvraag en gesprekken met diverse zorgaanbieders naar de beste oplossing voor een project. leden van deze werkgroep voeren intakegesprekken met nieuwe aanmeldingen en zijn ondermeer verantwoordelijk voor de 'screening' en wachtlijst

Werkgroep bouwzaken
Is mede verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de woonwensen en –eisen en bekijkt o.a. de bouwkundige aanpassingen die evt. nodig zijn.

Werkgroep pr en publiciteit
Deze werkgroep is o.a. verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie waaronder o.a. de website, persberichten, folders en posters vallen.

Werkgroep fondsenwerving
Deze werkgroep houdt zich bezig met het werven van fondsen en het aanvragen van subsidies. Tevens het behoort het werven van sponsoren en afsluiten van gemeenschappelijke inkopen tot haar taken.

Werkgroep Activiteiten
Deze werkgroep organiseert activiteiten voor (toekomstige) bewoners en vertegenwoordigers om elkaar op een informele manier beter te leren kennen en tot ontlasting van de vaak hoge werkdruk van alle vertegenwoordigers.

Living Apart Together