Huurtoeslag (jonger dan 23 jaar)

Huurtoeslag
Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 647,53 per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op € 357,37 per maand.Bovendien mag uw inkomen niet hoger dan € 21.450 per jaar zijn als u alleen bent, of € 29.125 als u samenwoont.Huurtoeslag kun je aanvragen bij: http://www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag.html

Bijzondere situatie huurtoeslag
Ben je 18 jaar doch jonger dan 23 jaar dan kun je in aanmerking komen voor een hogere huurtoeslag.Als in je huishouden iedereen jonger is dan 23 jaar, dan geldt een lagere huurgrens voor de huurtoeslag.Is iemand in het huishouden gehandicapt? Dan mag de huur hoger zijn dan de maximale huurgrens voor jongeren, maar niet hoger dan de maximale huurgrens voor 23 jaar en ouder.Je kunt dan een verzoek bijzondere situatie huurtoeslag indienen. (te downloaden bij: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/) Maak de berekening, na de uitkomst kun je het formulier voor bijzondere toeslag downloaden.

Je moet altijd een kopie van het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de functie ‘verblijf' (sinds 1 juli 2007 uitgedrukt in een zorgzwaartepakket) meesturen.

BijlageGrootte
verzoek_bijzondere_huurtoeslag.pdf74.6 KB
toelichting_bijzondere_huurtoeslag.pdf283.14 KB
toelichting_aanvragen_huurtoeslag.pdf245.96 KB