Bijzondere bijstand

Er dient allereerst te worden bekeken of er een zogenaamde "voorliggende voorziening" aanwezig is. In het geval van een wajong-uitkering kan hiertoe contact opgenomen worden bij het UWV.

Is dit niet het geval dan kan iemand van 18 jaar en ouder (ook bij de gemeente Helmond) een aanvraag voor bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag aanvragen. Dit geldt in principe voor iedereen, ook iemand met een Wajong-uitkering; in het kader van de Wmo hebben wij de Wajong-uitkering gelijkgesteld met een bijstandsuitkering, hoewel de Wajong-uitkering netto iets hoger is. Individueel wordt dan bepaald of men voor een toeslag in aanmerking komt.

Bij deze beoordeling wordt onder andere het normbedrag voor de bijstand betrokken, die voor iemand tussen 18 en 21 jaar lager is dan voor iemand vanaf 21 jaar. Voor eventuele nadere informatie en vragen over dit onderwerp kunt u zich richten tot de heer René Wilbers

(Werkplein; T 587313; E r.wilbers@helmond.nl).