Eerste woonproject voor jongeren met autisme opgeleverd

Op 14 januari heeft Woonpartners het appartementencomplex ‘Het Boeket' aan de Margrietlaan-Bernadettestraat bestaande uit 53 appartementen opgeleverd. Tien appartementen hiervan zijn bestemd voor het eerste woonproject van Stichting LAT waardoor negen jongvolwassenen begeleid zelfstandig kunnen wonen.

De jongvolwassenen die in de Margrietlaan gaan wonen, hebben een vorm van autisme wat hun bepaalde beperkingen oplevert in het dagelijks functioneren. Met de juiste begeleiding krijgen deze jongeren nu de kans zo zelfstandig mogelijk te wonen. Voor deze doelgroep is dit een belangrijke voorwaarde om een eigen leven op te bouwen en volwaardig in de maatschappij mee te draaien. Woningcorporatie Woonpartners ziet het belang van een eigen woonplek voor mensen in. In goed overleg met de gemeente Helmond en Stichting LAT is daarom besloten de tien appartementen voor het wooninitiatief beschikbaar te stellen. Stichting LAT is ontzettend blij dat Woonpartners vanuit haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid de jongvolwassenen deze kans geboden heeft. De woningen voldoen in grote mate aan de gestelde eisen en het doel.

In krap een jaar heeft Stichting LAT het woonproject gerealiseerd, dankzij een enorme inzet van alle betrokken partijen. Er was en is veelvuldig overleg met de samenwerkingspartners gemeente Helmond, Woonpartners en Autismebegeleiding.nl om alles in goede banen te leiden. Zonder de steun van o.a. het Rabobank Helmond Coöperatiefonds, Autismebegeleiding.nl en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) was dit niet mogelijk geweest.

Gezamenlijke ruimte
Mensen met autisme ondervinden vooral op het sociale vlak vaak problemen. Er is daarom een tiende appartement ingericht met een gezamenlijke functie. Hier stimuleert Stichting LAT de bewoners met elkaar op te trekken en onder begeleiding aan hun sociale vaardigheden te werken.

Stichting LAT oriënteert zich samen met Woonpartners voorzichtig al op een mogelijk tweede woonproject in Helmond. Op www.stichtingLAT.nl staat meer informatie en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.