Schenken en de fiscus

Schenken aan een Goed Doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

Stichting LAT is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst)

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting LAT.

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon 0800 - 0543 of kijk op op de website van de Belastingdienst.