Wat is ons doel...

Stichting LAT wil graag voor (jong)volwassenen met autisme vanaf een normale verstandelijke begaafdheid, zelfstandig wonen realiseren met daarbij de voor hen noodzakelijke (basis)begeleiding.
De begeleiding zal zoveel mogelijk gezamenlijk, mede op basis van de zorgvraag per bewoner, m.b.v. de persoonsgebonden budgetten worden gerealiseerd.
Zo kan men, ondanks de beperking in het dagelijks functioneren, toch een zelfstandig leven en toekomst opbouwen.
De woningen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Ze moeten o.a. gelegen zijn in een ‘rustige’ buurt en openbaar vervoer en diverse voorzieningen dienen op loopafstand bereikbaar te zijn. Tevens moet er mogelijkheid aanwezig zijn voor het evt.  inrichten van een gezamenlijke ruimte.

Begin 2010 zal, i.s.m. Woonpartners, ons eerste wooninitiatief gereed zijn. Mocht u hierin interesse hebben dan kunt u te allen tijde telefonisch (0492 – 556 421) of via info@stichtingLAT.nl contact met ons opnemen.