Bewonersprofiel...

De (toekomstige) bewoners van ‘Stichting LAT’ zijn (jong)volwassenen, vanaf 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum of een aan autisme verwante stoornis woonachtig in (de regio) Helmond.

Persoonskenmerken: (bewonersprofiel)

  • De bewoners hebben een gediagnosticeerde autisme spectrum stoornis (DSM IV classificatie)
  • De bewoners hebben een vanaf normale verstandelijke begaafdheid.
  • De bewoners hebben, op het moment van wonen, een leeftijd bereikt van minimaal 18 jaar.
  • De autisme spectrum stoornis staat op de voorgrond en gaat gepaard met blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren.
  • De bewoners zijn in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen. Zij kunnen een eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat zij in staat zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (b.v. afsluiten, niet iedereen binnen laten).
  • De bewoners zijn in staat de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten.
  • De bewoners hebben geen gedragsproblemen die overlast kunnen veroorzaken voor medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.