Bewonersprofiel

Bewoners van stichting LAT zijn minimaal 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum en woonachtig in de regio Helmond.

Waar je aan moet voldoen:

 • Je hebt een gediagnosticeerde autisme spectrum stoornis.
 • Je hebt een vanaf normale verstandelijke begaafdheid.
 • Je bent op het moment van wonen minimaal 18 jaar.
 • Je hebt een zelfstandig inkomen of uitkering.
 • Je bent in staat om, met ondersteuning / begeleiding, zelfstandig te wonen.
 • Je kunt je eigen voordeur ‘beheren’. Hiermee wordt bedoeld dat je in staat bent je eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen veiligheid. Bijv. je kunt zelf je (voor)deur afsluiten en beheren en je bent in staat zelf te selecteren wie je wel en wie je niet ‘zomaar’ binnen moet laten.
 • Je bent zelfstandig voor wat betreft je persoonlijke verzorging en je kunt eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig verrichten.
 • Je hebt geen (ernstige) gedragsproblemen die overlast kunnen veroorzaken voor medebewoners.
 • Je hebt (of krijgt) een indicatie van het WMO van min. 8 tot 10 uur per week.
 • Je bent woonachtig in de (regio) Helmond.
 • Je bent bereid de afspraken (convenanten) met Stg. LAT na te komen en de voorwaarden te accepteren